Informatieveiligheid

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan is vanwege de aansluiting op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en haar grootschalige verwerking van persoonsgegevens verplicht om in te zetten op informatieveiligheid en gegevensbescherming. Waar informatieveiligheid de nadruk legt op risico’s voor organisatie, legt gegevensbescherming de nadruk op risico’s voor klanten en burgers (zoals bijvoorbeeld discriminatie of identiteitsfraude). 

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan sloot voor haar informatieveiligheidsbeleid en gegevensbescherming een overeenkomst af met Kina, een intergemeentelijke vereniging van OCMW's in het arrondissement Antwerpen.