Onze beleidsorganen

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan wordt bestuurd door een Algemene Vergadering, een Raad van Beheer en een directiecomité. De welzijnsvereniging wordt geleid door een algemeen directeur. Hij/zij krijgt de nodige ondersteuning van het managementteam.

Het managementteam

Het managementteam organiseert de dagelijkse operationele werking van Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan. Het managementteam komt wekelijks samen en bestaat uit 4 leden:

  • De algemeen directeur van Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan, Jonathan Dherde, ad interim
  • De directeur van woonzorgcentrum Berkenhof, Hannah Grielen
  • Stafmedewerker kwaliteit, communicatie en teamcoördinator thuiszorg, Hilde Cardinaels
  • Beleidsmedewerker personeel en organisatie, Evi Van Roosbroeck

Het directiecomité

Het directiecomité wordt opgericht door de raad van bestuur. Het directiecomité overziet de operationele werking van Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan en komt tweewekelijks samen. De samenstelling is als volgt:

  • Voorzitter van de Raad van Bestuur, Luc Vleugels
  • Schepen van Zorg, Sarah Wouters
  • Adjunct-algemeen directeur van het lokale bestuur, Isabelle Sterckx
  • Algemeen directeur van Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan, Jonathan Dherde, ad interim

De raad van bestuur

Dit is de meest uitgebreide residuaire bevoegdheid (volheid van bevoegdheid) om op te treden namens de welzijnsvereniging, alsook om alle daden van beheer en beschikking te stellen die de werking van de welzijnsvereniging betreffen.

Samenstelling raad van bestuur

De algemene vergadering

De algemene vergadering komt ten minste tweemaal per jaar samen teneinde te beraadslagen over onder meer de goedkeuring van de beleidsrapporten. De algemene vergadering kan door de raad van bestuur of door de voorzitter van de welzijnsvereniging bijeengeroepen worden telkens dit noodzakelijk blijkt of het belang van de welzijnsvereniging dit vereist.

Samenstelling algemene vergadering