Toegankelijkheidsverklaring Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde daarvoor alle websites van overheden regels op. Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg wil zijn websites toegankelijk maken, volgens de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Nalevingsstatus

De website www.zilverenzwaan.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Welke onderdelen zijn nog niet toegankelijk?

Sommige inhoud is (nog) niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving.
 • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt.
 • Niet alle video’s hebben ondertiteling, audiodescriptie (vertelfunctie) of een transcript (video in tekstvorm). 
 • Sommige onderdelen die geen tekst zijn, hebben niet voldoende contrast (verschil in voorgrond/achtergrond) om goed leesbaar of zichtbaar te zijn.
 • Niet alle teksten zijn helder en eenvoudig geschreven.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokale bestuur kan niet verzekeren dat al die bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.zilverenzwaan.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op die externe sites voldoet aan de richtlijnen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze websites te verhogen: 

 • Toegankelijkheid ‘By Design’: het platform waarmee onze website is opgebouwd (icordis van LCP) werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.
  • werken met kopstructuur: titels en subtitels krijgen een aangepaste lettergrootte zodat de tekst een logische structuur en opbouw krijgt die meteen op het zicht duidelijk is
  • voldoende kleurcontrast in het design: verschil in kleur tussen voorgrond en achtergrond waardoor de tekst goed leesbaar is
  • ruimte voor alt-tags: een tekst die een afbeelding, document, … beschrijft
 • Monitoring van foute url's: in de backoffice verschijnt een overzicht van foute url's (broken links)
 • De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor helder taalgebruik, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en onderdelen die geen tekst zijn. De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig.

Opstelling toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld door Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan, in samenwerking met webleverancier LCP, op 9 december 2022. De laatste herziening dateert van 5 april 2024. 

Feedback en contact

Wij doen ons best om de website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet geheel in geslaagd. Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het aan De Zilveren Zwaan, Stationsstraat 2, 2220 Heist-op-den-Berg, info@zilverenzwaan.be, 015 24 63 30.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je vragen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website?

Formele onderschrijving toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld door Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan, in samenwerking met het lokaal bestuur Heist-op-den-Berg. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds contacteren via info@zilverenzwaan.be.